Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ έχουν λάβει εγκρίσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να εκτελούν αναλύσεις και ελέγχους σε :
• Τυροκομεία
• Πτηνοτροφικές Μονάδες

Αναλυτικότερα διαθέτουν:

• Έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη Διενέργεια Αυτοελέγχων γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα, στα τυροκομεία από το 2006.

Αναλύσεων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Αρ.Έγκρισης: 287760/06-06-2006) PDF

• Έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για συμμετοχή στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών και εκτέλεση αναλύσεων ανίχνευσης Σαλμονέλλας σε περιττώματα ζώων και δείγματα, από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής.

Η έγκριση απαιτείται για ελέγχους σε Πτηνοτροφικές Μονάδες κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής .

Αυτοελέγχους Πτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων - Έλεγχος των Σαλμονελώσεων (Αρ.Έγκρισης: 133052) PDF

 

Εργαστηριακές Αναλύσεις

  • 1
  • 2