Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτει :

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Οινολογικού Εργαστηρίου από το 1986, που ανανεώθηκε το 2012, κατά τη μεταφορά του εργαστηρίου στις νέες εγκαταστάσεις.

• Δύο στελέχη της με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Οινολόγου :
α) Τη Λαγκουβάρδου – Σπαντιδάκη Αφροδίτη, Χημικό Μηχανικό, Οινολόγο, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων
β) Τη Σπαντιδάκη Μαρία, Χημικό Msc, Οινολόγο, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων

 

Άδεια Λειτουργίας Οινολογικού Εργαστηρίου (Αρ.Έγκρισης: 3407/21-6-2012) PDF
Άδεια Οινολόγου Λαγκουβάρδου Αφροδίτης   PDF
Άδεια Οινολόγου Σπαντιδάκη Μαρίας   PDF

Εργαστηριακές Αναλύσεις

  • 1
  • 2