Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών στους τομείς της ποιότητας, ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος έχει αυξημένη ευαισθησία και ευθύνη απέναντι στους πελάτες, τους συνεργάτες της και την κοινωνία συνολικά. Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές και υλοποιεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό έργο, με σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
 • Μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, ενημέρωση για τις ευθύνες και αρμοδιότητές τους.
 • Σεβασμό και συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των αποβλήτων, από τις δραστηριότητες της εταιρείας.
2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, μέσω της καινοτομίας, που είναι η κατευθυντήρια δύναμη, για την ανάπτυξη των προϊόντων μας (πχ εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών Εργαστηρίου, εγκατάσταση του Lab@Link)
 • Πραγματοποίηση δωρεάν σεμιναρίων σε εργασιακούς χώρους και με συμμετοχή δεκάδων ατόμων, από το προσωπικό των πελατών μας, με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά θέματα και σε θέματα σχετικά με την υγεία και την εργασία τους.

Την τελευταία διετία, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από δέκα (10) σεμινάρια με θεματολόγιο ενδεικτικά :

 • Περιβαλλοντική διαχείριση στους χώρους των ξενοδοχείων – Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Η νόσος των Λεγεωναρίων – Μέτρα για την πρόληψή της.
 • Απολύμανση νερού – Μέθοδοι απολύμανσης με έμφαση στη χλωρίωση.
 • Ποιότητα νερών κολυμβητικών δεξαμενών.- Ορθή χρήση χημικών πισίνας.
 • Υγιεινή πόσιμου νερού.
 • Ορθή εφαρμογή συστημάτων HACCP στους χώρους των ξενοδοχείων κ.λ.π
3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • Παροχή τεχνογνωσίας σε Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις, σε θέματα Εφαρμογής της Υγειονομικής Νομοθεσίας και βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού.
 • Προσφορά απασχόλησης σε φοιτητές - σπουδαστές, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.
4. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ συμμετέχει ως μέλος σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.
 • Βοηθά τους πελάτες της και τους Δήμους, ενθαρρύνοντας τους να συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα, όπως "Oι Γαλάζιες Σημαίες" και το "Green Key", για τα ξενοδοχεία.
 • Συμμετείχε επί πολλά χρόνια εθελοντικά, ως Επιθεωρητής στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στην περιοχή της Κρήτης.
 • Συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης.
 • Έχει εγκαταστήσει καινοτόμο εξοπλισμό, με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης νερού και την ανάκτηση διαλυτών.
 • Οι νέες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων έχουν κατασκευαστεί με κριτήριο την ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση του κτιρίου (βιοκλιματικός σχεδιασμός).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εργαστηριακές Αναλύσεις

 • 1
 • 2