Το λογότυπο της εταιρείας ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι άρρηκτα δεμένο με το όνομα της εταιρείας.

Είναι η σύνθετη λέξη από τις λέξεις ΧΗΜΙΚΟ και ΤΕΧΝΙΚΗ.

Δηλώνει την αξία των χημικών, εργαστηριακών αναλύσεων και την αξιοποίησή τους ως πολύτιμα και απαραίτητα εργαλεία, στον τομέα της εφαρμοσμένης επιστήμης του τεχνικού.

Συμβολίζει το πάντρεμα της Χημείας ως επιστήμης, με την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών, σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας όπως στη Βιομηχανία, στις Επιχειρήσεις, στους Δήμους.

Ο δοκιμαστικός σωλήνας, είναι το χαρακτηριστικό σύμβολο του Χημικού, που χρησιμοποιείται για την ανάμιξη διάφορων χημικών ουσιών σε πειράματα, ώστε να παραχθούν νέες ενώσεις. Συμβολίζει τη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας μας για ανάπτυξη νέων μεθόδων και λύσεων και τη δημιουργία καινοτόμων πρακτικών.

Τέλος το πορτοκαλί – καφέ χρώμα που έχει το λογότυπο, είναι το χρώμα των ιδεών, της δημιουργίας και της ανάπτυξης. Διεγείρει τη φαντασία και είναι το χρώμα της θρέψης (το χρώμα των φρούτων).

Συμβολίζει την καρποφόρα διαδρομή της ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, μέχρι σήμερα.

 

Εργαστηριακές Αναλύσεις

  • 1
  • 2