Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά περίπου 16.000 χλμ. ακτών, τα μισά από τα οποία βρίσκονται στα χιλιάδες ελληνικά νησιά, ενώ τα υπόλοιπα εκτείνονται κατά μήκος των παραλίων της ηπειρωτικής χώρας. Αυτό που χαρακτηρίζει τις φημισμένες ελληνικές ακτές είναι η μοναδική ποικιλομορφία τους (παραλίες με μήκος πολλών χιλιομέτρων, μικροί κόλποι και ορμίσκοι, αμμώδεις παραλίες με αμμοθίνες, βοτσαλωτές ακτές, παράκτιες σπηλιές με απόκρημνα βράχια και με τη χαρακτηριστική σκούρα άμμο των ηφαιστιογενών εδαφών, παράκτιοι υγρότοποι), η καθαρότητά τους και η διαύγεια των νερών, που τις έχουν καταστήσει παγκοσμίως γνωστές και για το λόγο αυτό εξαιρετικά δημοφιλείς.

Τι είναι οι «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης»

Το πρόγραμμα αυτό βραβεύει, κάθε χρόνο, τις ακτές και τις μαρίνες, που εκπληρώνουν αυστηρά κριτήρια σχετικά με την καθαριότητα θάλασσας και ακτής, την καλή οργάνωση και ασφάλεια, καθώς και την προστασία εν γένει του παράκτιου περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, τα κριτήρια για την απονομή «Γαλάζιας Σημαίας» είναι τα εξής:

1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
 • Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
 • Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
 • Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή.
 • Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.
2. Ποιότητα νερών κολύμβησης
 • Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις.
 • Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή.
 • Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Κοινοτική Οδηγία.
3. Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
 • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.
 • Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά.
 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
 • Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
 • Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή.
 • Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή.
4. Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
 • Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες - ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
 • Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
 • Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

[Περισσότερες πληροφορίες: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης]

Το 2005 η Ελλάδα είχε 383 βραβευμένες ακτές και 5 μαρίνες που κέρδισαν τη "Γαλάζια Σημαία".

Τα οφέλη για ένα Δήμο από την ύπαρξη ακτών με Γαλάζια Σημαία είναι τα εξής:

 • Αναβάθμιση των ακτών του Δήμου.
 • Καλύτερη οργάνωση της ακτής.
 • Διασφάλιση της υγείας των λουομένων.
 • Αναβάθμιση της εμπιστοσύνης του φιλοξενούμενου του Ξενοδοχείου προς τη Διοίκηση και το προσωπικό καθώς και το αίσθημα της ασφάλειας για να επιλέξει τη συγκεκριμένη ακτή για τη θαλάσσια ψυχαγωγία του.
 • Βελτίωση των σχέσεων της Διοίκησης του Ξενοδοχείου με τους ντόπιους και την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού προβάλλεται τόσο η επιχείρηση όσο και ο τόπος στον οποίο είναι με αποτέλεσμα να γίνεται πόλος έλξης για περισσότερους επισκέπτες.
 • Προβάδισμα της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιλογές του υποψήφιου επισκέπτη για την επόμενη τουριστική περίοδο.
 • Η αύξηση των βραβευμένων ακτών στη χώρα μας είναι μία πολύ καλή διαφήμιση που ωφελεί στην παρουσίαση αυξητικής τάσης των επισκεπτών προς τη χώρα μας.

Η εταιρία μας παρέχει για το Πρόγραμμα Γαλάζιας Σημαίας:

Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ το μοναδικό διαπιστευμένο Εργαστήριο στην Κρήτη και στη «Δειγματοληψία των νερών» σύμφωνα με τη σειρά ISO 5667 και ISO 19458 αλλά και στις Μικροβιολογικές Αναλύσεις που απαιτούνται, αναλαμβάνει τη δειγματοληψία των νερών και την εκτέλεση των αναλύσεων, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού από τη βράβευσή σας την επόμενη χρονιά.

Η εικοσαετής εμπειρία μας (από το 1989) στο θεσμό, το 10μελές επιστημονικό προσωπικό μας και η άριστη συνεργασία μας με το ΥΠΕΚΑ από το 1990 και την Ε.Ε.Π.Φ. είναι εγγύηση για τη σωστή παρακολούθηση της ποιότητας της ακτής σας και τη συμμετοχή σας με επιτυχία στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».

Συμβουλές καλύτερης προετοιμασίας και οργάνωσης της ακτής από άτομο με πολύχρονη εμπειρία στις επιθεωρήσεις των ακτών.

Παροχή βοήθειας στη σύνταξη του φακέλου και της αίτησης υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Γαλάζιας Σημαίας σε συνεργασία με τον πελάτη.