Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ μπορούν να καλύψουν τους πελάτες τους και σε θέματα διεκδικήσεων που αφορούν:

  • Παράσταση Χημικού-Εκπροσώπου Εταιρίας, στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Κ.Χ.)
  • Παράσταση στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο .
  • Παράσταση σε κατ' έφεση εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
  • Παράσταση σε κατ' έφεση εξέταση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Εργαστηριακές Αναλύσεις

  • 1
  • 2