Οι Οργανισμοί και οι Επιχειρήσεις σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν σε κρίσιμες οικονομικές συνθήκες, προβλήματα αφ' ενός μεν την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, και αφετέρου με τη συμμόρφωσή τους με νομοθετικές απαιτήσεις και κανονισμούς.

Σε αυτό το πεδίο οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες είναι απαραίτητο εργαλείο για:

 1. Την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης
 2. Την υγεία και ασφάλεια των πολιτών και την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 1. Επίσκεψη στην έδρα του πελάτη είτε προληπτικά, είτε μετά από έξαρση κρουσμάτων, για τα οποία υπάρχει υποψία ότι οφείλονται στο νερό ή στα τρόφιμα.
 2. Υγειονομική Αναγνώριση σε δίκτυα και Υδραγωγεία πόλεων, καταγραφή προβλημάτων, εύρεση τεχνικών λύσεων.
 3. Συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνικές λύσεις σε θέματα επεξεργασίας, απολύμανσης νερού και λυμάτων
 4. Καθοδήγηση στη σωστή χρήση χημικών επεξεργασίας (π.χ. χημικά πισίνας).
 5. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων αναλύσεων και γνωμάτευση σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Νομοθετική κάλυψη σε θέματα ποιότητας νερού, αποβλήτων, τροφίμων, (π.χ. ετικέτα προϊόντος, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, καταλληλότητα τροφίμου κ.λ.π.)
 7. Υποστήριξη των πελατών απέναντι στις Αρχές (Γ.Χ.Κ. ΕΦΕΤ, Υγειονομικές Υπηρεσίες κ.λ.π.)
 8. Εκπαίδευση των πελατών μας σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. σεμινάρια για Legionella) , σωστής χρήσης χημικών ή σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
 9. Ενθάρρυνση και υποστήριξη των πελατών μας για συμμετοχή σε προγράμματα ποιότητας και την τήρηση των απαραίτητων κριτηρίων, όπως είναι οι «Γαλάζιες Σημαίες», βραβείο που απονέμεται για την ποιότητα και την καλή οργάνωση μιας ακτής κολύμβησης , το «Green Key» (Eco- label για τις τουριστικές μονάδες) της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, κ.λ.π.
 10. Συμβουλευτική υποστήριξη στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ώστε τα εξαγόμενα προϊόντα, να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, για να ικανοποιούν τις νομοθετικές απαιτήσεις των χωρών που εξάγονται και τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000, ΕΛΟΤ 1416, AGRO 1, DS3027, BRC, IFS, κ.λ.π (Συστήματα πιστοποίησης των εταιρειών που προμηθεύουν επώνυμα τρόφιμα στο λιανεμπόριο -branded).

Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που ξεκινούν από την επίσκεψη στην έδρα του πελάτη, συνεχίζονται με τις αναλύσεις στα Διαπιστευμένα Εργαστήρια που διαθέτει, και ολοκληρώνονται με την αξιολόγηση, γνωμάτευση και συμβουλευτική υποστήριξη.

Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται και με πληθώρα επιστημόνων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων όπως:

 • Μελετητές συστημάτων HACCP και ISO.
 • Επιθεωρητές Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων.
 • Εταιρείες εγκατάστασης, λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων επεξεργασίας νερού και λυμάτων.
 • Πανεπιστήμια, όπως Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • Ερευνητικά Ιδρύματα όπως Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι πρωτοπόρος στο χώρο των εργαστηρίων και προσφέρει Υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία.

Εργαστηριακές Αναλύσεις

 • 1
 • 2