Τα μέταλλα είναι ανόργανα στοιχεία, που υπάρχουν στα υπόγεια και επιφανειακά νερά.

Η παρουσία τους μπορεί να οφείλεται στη γεωλογική σύσταση των πετρωμάτων, από τα οποία διέρχεται το νερό. Μερικά μέταλλα είναι απαραίτητα για τη ζωή και ο άνθρωπος τα προσλαμβάνει με την τροφή και το νερό.

Εκτός όμως από τα μέταλλα αυτά, το πόσιμο νερό μπορεί να περιέχει μέταλλα, που ακόμα και σε ελάχιστα ίχνη, προκαλούν χρόνιες ή οξείες δηλητηριάσεις, εγκεφαλικές και νεφρικές βλάβες, καρκινογένεση.

Η παρουσία τους πολλές φορές είναι αποτέλεσμα ρύπανσης από την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως από βιομηχανικά απόβλητα, στραγγίσματα που προέρχονται από χώρους ταφής απορριμμάτων, αλλά και από τη διέλευση του νερού από σωληνώσεις ύδρευσης (π.χ. μόλυβδος, χαλκός).

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θεωρεί τα μέταλλα ως χημικές παραμέτρους επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και έχει θεσπίσει ανώτατα όρια για κάθε στοιχείο χωριστά. Απαιτείται λοιπόν συνεχής παρακολούθηση της συγκέντρωσης του πόσιμου νερού στα τοξικά αυτά μέταλλα.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Στα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ αναλύονται περίπου 60 στοιχεία, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι:

 • Αργίλιο (Al), Αρσενικό (As), Αντιμόνιο (Sb), Ασβέστιο (Ca), Άργυρος (Ag)
 • Βάριο (Ba), Βόριο (B), Βηρύλλιο (Be), Βανάδιο (V)
 • Κασσίτερος (Sn), Κάδμιο (Cd), Κάλιο (K), Κοβάλτιο (Co)
 • Μαγγάνιο (Mn), Μαγνήσιο (Mg), Μόλυβδος (Pb)
 • Λίθιο (Li)
 • Νικέλιο (Ni), Νάτριο (Na)
 • Σίδηρος (Fe), Σελήνιο (Se), Στρόντιο (Sr)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Χαλκός (Cu), Χρώμιο Oλικό (Cr) και Xρώμιο εξασθενές (Cr 6+)
 • Λοιπά μέταλλα

 

Εργαστηριακές Αναλύσεις

 • 1
 • 2