water-1

«Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά, που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης. Τα ύδατα στην Ευρωπαϊκή κοινότητα υφίστανται αυξανόμενη πίεση λόγω της συνεχούς αύξησης της ζήτησης επαρκών ποσοτήτων ύδατος καλής ποιότητας για κάθε χρήση» (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, σχετικά με την Πολιτική Υδάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας).

Είναι αναγκαία λοιπόν η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, η διατήρηση και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος στην Κοινότητα. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι απαιτείται η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων.

Ο έλεγχος των παραμέτρων ποιότητας των υδάτων έχει ως αποτέλεσμα:

 • Την εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού στον πληθυσμό και διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 • Την προοδευτική μείωση της εκπομπής επικίνδυνων ουσιών στο νερό
 • Την καλή κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, που είναι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι
 • Τη θέσπιση μέτρων προστασίας των υδάτινων πόρων και κατάρτιση προγράμματος σχετικών μέτρων.
 • Την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης

Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, με τον καλύτερο τρόπο. Με το επιστημονικό προσωπικό και τις υποδομές που διαθέτουν, είναι σε θέση να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας των νερών, των οποίων η γνώση είναι βασικός παράγοντας για την υγεία και ασφάλεια των πολιτών, για υιοθέτηση μέτρων και τεχνικών επεξεργασίας και διάθεσης του νερού.

Οι Αναλύσεις μας και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αφορούν όλα τα είδη και θέματα του νερού.
 • Επί παραδείγματι, υποστηρίζουμε Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις (ΔΕΥΑ), και Δημόσιες Αρχές, στον έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας του νερού υπόγειου ή επιφανειακού.
 • Εκτελούμε τις φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στα πλαίσια της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό.
 • Τα Εργαστήρια μας με εκπαιδευμένους δειγματολήπτες αναλαμβάνουν την λήψη και μεταφορά των δειγμάτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων.
 • Εκτελούμε υγειονομική επιθεώρηση στα υδραγωγεία των δήμων και στα δίκτυα ύδρευσης.
 • Είμαστε λοιπόν σε θέση να παρέχουμε σε εσάς ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που αποτελείται από την καταγραφή, τη δειγματοληψία, την ανάλυση έως την γνωμάτευση των αποτελεσμάτων και τεχνική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας του νερού.

Εκτελούμε αναλύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ
  • Πόσιμο νερό, Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
  • Εμφιαλωμένο νερό (επιτραπέζιο-μεταλλικό)
  • Νερά πηγών, Υπόγεια νερά, Νερά γεωτρήσεων, Επιφανειακά νερά (έλεγχος ποιότητας και καταλληλόλητας για ύδρευση, άρδευση, επεξεργασία, άρδευση ζώων κτλ)
  • Νερά άρδευσης, υδροπονίας.
  • Νερά κολυμβητικών δεξαμενών
  • Νερά τροφοδοσίας μηχανημάτων.
  • Νερό για παρασκευή σκυροδέματος.
  • Νερό για επιλογή μεθόδου επεξεργασίας (αντίστροφη ώσμωση, αποσκλήρυνση).
  • Νερό μονάδων αιμοκάθαρσης
  • Νερά διαρροών για εντοπισμό της προέλευσής τους.
 • ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ

Εργαστηριακές Αναλύσεις

 • 1
 • 2