Τα νερά επιφανειακά ή υπόγεια, πόσιμα ή νερά κολύμβησης περιέχουν μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών. Άλλοι από αυτούς αποτελούν μέρος της φυσικής χλωρίδας του νερού και άλλοι προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες (απόβλητα, λύματα κτλ).

Πολλοί από τους μικροοργανισμούς υδατογενούς προέλευσης είναι παθογόνοι, ή δυνητικά παθογόνοι για τον άνθρωπο, με συνέπεια το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων σ΄όλο τον κόσμο, κάθε χρόνο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Τα εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ με την τεχνογνωσία, που διαθέτουν σε αυτόν τον τομέα, και με το μεγάλο εύρος υπηρεσιών, που προσφέρουν, μπορούν να αναλύσουν όλες τις μικροβιολογικές παραμέτρους ποιότητας του νερού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO.

Με βάση την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος στο πόσιμο νερό, στο εμφιαλωμένο και επεξεργασμένο νερό (νερό αντίστροφης ώσμωσης κλπ). Επίσης ελέγχεται το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών, spa, το νερό των θαλασσών, το νερό στα φράγματα, ποτάμια, καθώς και των ιαματικών πηγών.

Εκτός από τις αναλύσεις τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ μπορούν να σας βοηθήσουν:

 • Στη σωστή διάγνωση του προβλήματος ρύπανσης των νερών.
 • Στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας του.
 • Στην παρακολούθηση της ποιότητάς του.
 • Στη χάραξη της σωστής στρατηγικής από Δήμο, Οργανισμό ή Εταιρία για την καλύτερη αξιοποίησή του.
 • Στη συμβουλευτική υποστήριξη με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Οι αναλύσεις μας περιλαμβάνουν τις παρακάτω παραμέτρους σε νερά, πόσιμα, επιφανειακά, θαλάσσια, λύματα και περιβαλλοντικά δείγματα:

 • Αερόβια μικροβιακή χλωρίδα στους 22 και 37˚C
 • Ολικά Κολοβακτηριοειδή
 • Κολοβακτηριοειδή κοπράνων
 • Escherichia Coli
 • Εντερόκοκκοι
 • Salmonella spp
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Κλωστρίδια-Clostridium Perfringens
 • Staphylococcus spp
 • Yeasts
 • Legionella spp
 • Legionella pneumophilla

Εργαστηριακές Αναλύσεις

 • 1
 • 2