Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ εκτός από τις αναλύσεις στον τομέα του λαδιού, μπορούν να προμηθεύσουν τα ελαιοτριβεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μέτρηση της οξύτητας του ελαιολάδου.

Προσφέρουν οικονομική λύση, που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της παραγωγής και της εμπορίας του ελαιολάδου

Ειδικότερα προσφέρουν:
1. Απαραίτητο εξοπλισμό (προχοϊδα, στατό στήριξης, κωνική φιάλη, ογκομετρικό κύλινδρο)
2. Απαραίτητα Αντιδραστήρια Οξυμέτρησης.
3. Τη μέθοδο μέτρησης σε Εγχειρίδιο Οδηγιών.

Εργαστηριακές Αναλύσεις

  • 1
  • 2